Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders te weinig vis, groente en fruit eten. Maar een kwart van de Nederlanders voldoet aan de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad.

Het CBS en RIVM concluderen dit op basis van een enquête die in 2014 is gehouden.

Fruit

Uit het onderzoek werd duidelijk dat maar een kwart van alle Nederlanders qua fruit aan de richtlijnen voor gezonde voeding voldoen. Mannen eten minder vaak fruit dan vrouwen. 22 procent van de mannen voldoet aan de richtlijnen, bij de vrouwen 30 procent. Er wordt aangeraden om elke dag 2 stuks fruit te eten.

Groente en vis

Volgens de richtlijnen moet een volwassene 200 gram groente per dag eten. Uit onderzoek blijkt dat bij dit onderdeel ook maar een kwart van de bevolking voldoende groente eet. Er is bij groenteconsumptie geen verschil tussen mannen en vrouwen. Volgens de richtlijnen moet je twee keer per week vis eten, slechts 14 procent lukt dit.

Jongeren

Vooral jongeren eten ongezond. Drie op de tien kinderen met een basisschoolleeftijd eet voldoende fruit. De leeftijdsgroep daarboven eet nog minder fruit. Van de groep 12- tot 16-jarigen eet maar 14 procent voldoende fruit. Bij ouderen is dit anders, van de 75-plussers eet 45 procent voldoende fruit.

Bij groente is het precies hetzelfde. De groep 16- tot 20-jarigen doen het daar het slechtst. Van die groep eet slechts twee op de tien de norm. Bij groente zie je ook terug dat als de leeftijd stijgt, de groenteconsumptie ook stijgt.

Dit verband zien we ook terug bij visconsumptie. Van de groep 12- tot 16-jarigen haalt maar 6 procent de norm. Dit terwijl van de groep 65- tot 75-jarigen 23 procent de norm haalt.

Bron Featured Image: klik hier.